Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje poskytované užívateľmi týchto stránok smerom na prevádzkovateľa budú považované za dôverné. Takto získané osobné údaje nebude prevádzkovateľ predávať, poskytovať a ani inak zdieľať ďalším osobám a tretím stranám. Toto sa netýka prípadov keď na túto skutočnosť budú užívatelia upozornení pri získavaní týchto údajov – zbere dát.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonávať analýzy činnosti a chovania návštevníkov, užívateľov stránok. Týmito analýzami sa rozumie štatistika návštevnosti jednotlivých stránok, štatistika zobrazenia bannerov a počtu klikov na stránkach a banneroch. Tieto analýzy budú k dispozícií zadávateľom reklamy v podobe štatistických prehľadov, nie menovite.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť kedykoľvek politiku ochrany osobných údajov po tom, čo túto zmenu oznámi užívateľom na týchto stránkach.

V prípade, že s vyššie uvedenými podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte ďalej obsah stránok www.sdf.sk!

Tieto podmienky vstupujú do platnosti dňa 1.7.2010

ecomVia a.s.