Podmienky použitia stránok www.sdf.sk

Informácie o prevádzkovateľovi

Prevádzkovateľom serveru, na ktorom sú stránky www.sdf.sk umiestnené, je spoločnosť ecomVia a.s.

Obmedzenie zodpovednosti prevádzkovateľa

Neručí za správnosť a úplnosť informácií nachádzajúcich sa na stránkach www.sdf.sk. V prípade, že sa rozhodne užívateľ riadiť radami, odporučeniami, návodmi uverejnenými na týchto stránkach, koná tak na základe vlastného rozhodnutia, na vlastné riziko - prevádzkovateľ sa zbavuje akejkoľvek zodpovednosti za vzniknuté následky a škody.
Zbavuje sa akejkoľvek zodpovednosti za obsah stránok tretích subjektov, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom odkazov zo stránok www.sdf.sk.
Nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah reklamy prípadne inú formu propagácie vykonávanú treťou stranou prostredníctvom domény www.sdf.sk

V prípade akýchkoľvek požiadaviek, výhrad alebo nejasností, týkajúcich sa týchto stránok alebo ich prevádzkovateľa, nás kontaktujte.

Autorské práva

Pokiaľ nie je vyslovene uvedené inak, sú autorské práva majetkom autorov článkov a spoločnosť ecomVia a.s. na základe právneho vzťahu o užití diela s autormi, si k nim vyhradzuje všetky práva.
Všetky ochranné známky, obchodné názvy alebo iné diela, ktoré podliehajú osobitnej ochrane, spomenuté na stránkach www.sdf.sk, sú vo vlastníctve ich právoplatných majiteľov a sú použité (slúžia) iba pre identifikačné a informačné účely.
Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek obsahu domény www.sdf.sk bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa je zakázané!
Tak isto nie je dovolené akékoľvek ďalšie publikovanie, prepis, pretlač, alebo distribúcia ktoréhokoľvek materiálu nachádzajúceho sa na doméne www.sdf.sk lebo jeho časti, vrátane šírenia prostredníctvom elektronickej pošty.
Prevádzkovateľ ako oprávnený vykonávateľ práv autorov nedáva (bez predchádzajúceho písomného udelenia) súhlas na zahŕňanie vyššie uvedeného obsahu do rámcov, súborných diel a akýchkoľvek databáz.
Rovnako je zakázané kopírovanie obsahu do vnútropodnikových a privátnych sietí a následné využívanie takto získaného obsahu.
V prípade akýchkoľvek požiadaviek, výhrad alebo nejasností, týkajúcich sa autorských práv nás kontaktujte.